Hoe betrek je een eigen huis in het pensioeninkomen? Verzilveren zonder te verhuizen

  • André Masteling André Masteling
  • Diana Kridene-Lageman Diana Kridene-Lageman
  • Ghilain Vermeiren Ghilain Vermeiren
  • Idoena Vankan Idoena Vankan

Om de opgedane kennis en vaardigheden op het gebied van pensioenen en pensioeninnovatie toe te passen is dit onze eindopdracht behorende bij het Netspar Pensioeninnovatie Programma. We richten ons op de verschillende mogelijkheden om een eigen huis te betrekken in het pensioeninkomen.
Huishoudens met een laag pensioeninkomen kunnen een fors vermogen hebben opgebouwd in het eigen huis. Deze overwaarde is een stille reserve die aangesproken moet kunnen worden als omstandigheden daarom vragen. Hoe kan dat van de grond komen, welke drempels zijn er en hoe kunnen die concreet worden weggenomen?
Kan een eigen huis worden gezien als oudedagsvoorziening; als een pensioenpotje? Wanneer de hypotheek geheel of gedeeltelijk is afgelost vervallen daarmee de maandelijkse woonlasten. Wat zijn de mogelijkheden en de voor- en nadelen van het verkopen van het huis en wat zijn de mogelijkheden en de voor- en nadelen van het blijven wonen in het eigen huis.
Centrale onderzoeksvraag is dan ook op welke wijze de eigen woning in de uitkeringsfase gebruikt kan worden om het inkomen aan te vullen of om grote uitgaven te financieren, bijvoorbeeld om de woning aan te passen of extra zorg aan huis te regelen.
In dit paper brengen we allereerst de macro economische trends op het vlak van de demografie (vergrijzing) en woningmarkt in kaart. Vervolgens maken we een doorvertaling naar het individu en zijn/haar behoeftes en onderzoeken we op welke wijze de overwaarde van de woning kan worden ingezet in de uitkeringsfase, welke producten hiervoor kunnen worden geboden en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Tot slot doen we een aanbeveling over hoe vraag en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2015-2019           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners