Het pensioen van de zzp’er fiscaal-juridisch bezien: Wie is er aan zet?

  • Gerry Dietvorst Gerry Dietvorst

In Nederland neemt ruim 95 procent van de werknemers deel aan een pensioenregeling. Voor nagenoeg iedere werknemer is dus een voorziening getroffen. Voor niet-werknemers ligt dat anders. Als de zzp’er geen aanvullende maatregelen treft, is hij straks op de AOW en op het in dienstbetrekking opgebouwde pensioen aangewezen. Gerry Dietvorst (Competence Center for Pension Research, UvT) bespreekt de bouwstenen voor de opbouw van een fiscaal gefacilieerde oudedagsvoorziening voor de zzp’er. Ook benoemt hij de beperkingen en de knelpunten. Tenslotte geeft hij antwoord op de hoofdvraag: wie is er aan zet?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners