Het loslaten van de werkrol na pensionering

De overgang van werk naar pensioen is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ouderen. Het stoppen met betaald werk betekent echter niet noodzakelijk dat de werkrol helemaal wordt losgelaten. In hoeverre speelt het oude werk nog steeds een rol in het leven van Nederlandse gepensioneerden? In een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut zijn aan bijna 850 gepensioneerden stellingen hierover voorgelegd

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners