Herziening financieel toetsingskader

Het huidige Financieel Toetsingskader (FTK) vertoont spanningen. Aan de ene kant zijn er harde eisen met betrekking tot de (nominale) dekkingsgraad en korte hersteltermijnen in geval van onderdekking. Aan de andere kant is er de reële (geïndexeerde) pensioenambitie en een lange horizon voor de meeste pensioenfondsen. Deze spanningen zijn in de recente economische crisis, en ook na de beurscrisis van 2001, sterk naar voren gekomen. Hoe kunnen we het FTK aanpassen zodat de spanningen verminderd worden en de balans tussen korte termijn nominaal toezicht en lange termijn reële ambities wordt hersteld? Op deze vraag geven Frank de Jong (UvT) en Antoon Pelsser (UM) hun antwoord in dit NEA Paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners