Generatie-effecten van onjuiste parameterinschattingen

In het Nederlandse pensioendebat heeft de keuze van de discontocurve de afgelopen jaren een dominante rol gespeeld. Deze curve bepaalt de verdeling van het pensioenvermogen over verschillende generaties deelnemers. Wijzigingen in de curve zorgen voor een ex-ante vastgelegde risicodeling. Een ‘correcte’ bepaling van de gewenste discontocurve is dus van groot belang. In dit paper berekenen Frank de Jong (TiU), Joeri Potters (VIVAT), Bas Werker (TiU) en Robin Zeeman (VIVAT) de generatie-effecten van mogelijke onjuiste inschattingen van parameters in de Bovenberg-NijmanWerker (BNW) -curve. Zij gaan bij afwijkingen van deze parameters na welke transfers plaatsvinden tussen de verschillende leeftijdscohorten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners