Externe mitigatie van langelevenrisico: ook nu relevant

De financiële crisis en de daarmee gepaard gaande lagere dekkingsgraden bij pensioenfondsen maken dat de stijgende levensverwachting een belangrijk thema is geworden voor actuarissen. In Nederland en in veel andere landen is die levensverwachting het laatste decennium onverwacht hard gestegen en daardoor zijn ook toekomstige bijstellingen in de levensverwachtingsprojecties steeds vaker onderwerp van discussie. Bovendien is door de huidige lage rente de verdisconteerde waarde van een jaar onverwacht langer leven groter geworden. Dit zorgt ervoor dat langlevenrisico in absolute zin meer prominent op de balans van een pensioenfonds aanwezig is dan voorheen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners