Een ’10’ voor governance

In dit artikel gaan wij in op de problematiek die in de SZW-notitie aan de orde wordt gesteld. Wij willen antwoord geven op de vraag hoe het Nederlandse pensioenstelsel verder kan worden versterkt, primair vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse begunstigden. Door voorrang te geven aan de belangen van begunstigden en dat te verankeren, dient de Nederlandse pensioensector zowel de offensieve mogelijkheden (exporteren van expertise) als de defensieve belangen (koesteren van de waardevolle, collectieve elementen van ons pensioenmodel in het licht van Europese regelgeving). Dit vergt onzes inziens wijziging van de governance over het pensioencontract en de pensioenuitvoerder. Wij presenteren onze voorstellen aan de hand van 10 stellingen waarmee wij willen bijdragen aan het tot stand brengen van optimale governance. Box 1 definieert de termen die we daarbij gebruiken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners