Drie scenario’s voor de pensioenopbouw in Nederland

Nederlandse huishoudens bouwen op diverse manieren pensioen op. Dit artikel beschrijft het belang van traditionele pensioenbesparingen en private besparingen, waaronder de eigen woning, voor toekomstige gepensioneerden. De helft van de huishoudens heeft naar verwachting een vervangingspercentage van ten minste 83 procent van het bruto-inkomen in ons basisscenario. Ruim dertig procent van de huishoudens heeft bij de huidige opbouw een vervangingspercentage van minder dan 70 procent. Deze resultaten zijn echter afhankelijk van diverse assumpties. Daarom worden naast het basisscenario ook een pessimistisch en een optimistisch scenario geschetst, om een zekere bandbreedte te geven van de toereikendheid van pensioeninkomens voor toekomstige gepensioneerden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners