Het draagvlak voor herziening van het Pensioenstelsel

Bij de hervormingen van het Nederlandse pensioenstelsel is het van belang dat naast de technische facetten, ook voldoende aandacht is voor vertrouwen, verwachtingen en percepties van mensen. Deze aspecten bepalen in belangrijke mate het draagvlak en daarmee de effectiviteit van de beoogde beleidshervormingen. Dat blijkt uit deze verkenning van een Netspar-projectgroep naar het draagvlak voor herziening van het pensioenstelsel. Op de vraag hoe pensioenhervormingen effectief en zonder al te veel weerstand doorgevoerd kunnen worden, zijn geen eenvoudige en eenduidige antwoorden te geven. Wel blijkt dat legitimiteitsproblemen versterkt worden door aantasting van (gepercipieerde) rechten van burgers, het onder druk afdwingen van herzieningen en door een stapeling van herzieningen. Legitimiteit kan worden versterkt door op evenwichtige wijze om te gaan met verschillende belangen (zoals leeftijdsverschillen), geleidelijkheid en maatvoering te hanteren bij invoering (bijvoorbeeld door het treffen van overgangsregelingen) en door sociale partners bij de herziening te betrekken. Verder is het aan te raden om rekening te houden met verwachtingen, waarderingen en percepties van mensen, ook wanneer deze in de ogen van de ‘experts’ onjuist zijn. Het betrekken van tegenstanders bij het beleidsproces, compenseren van verliezers en de tijd nemen voor transities dragen ook bij aan de effectiviteit van beleidsherzieningen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners