Deeltijdpensionering verlaagt de arbeidsparticipatie

Deeltijdpensionering is nog steeds aan een opmars bezig in het beleidsdebat en wordt voorgesteld als een belangrijk beleidsinstrument om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen. Een veel genoemd argument is dat deeltijdpensionering ertoe kan bijdragen dat de werklast verlicht wordt, met als gevolg dat werknemers langer gezond kunnen doorwerken. Anderzijds zullen oudere werknemers ook minder werken voor hun volledige pensionering. Het is daarom de vraag in hoeverre deeltijdpensioen in Nederland een nettoverhoging van het arbeidsaanbod van ouderen bewerkstelligt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners