De RAM in het nieuwe pensioenakkoord

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord is het rendementsaanpassingmechanisme (RAM). Dit sturingsmechanisme bepaalt de indexatie voor actieven en gepensioneerden op basis van het verschil tussen de feitelijke en gewenste reële dekkingsgraad van het fonds. De indexatieregel smeert financiële schokken geleidelijk uit aan deelnemers over een reeks van jaren. De indexatie kan positief en negatief zijn en geeft inhoud aan het begrip ‘zachte rechten’. In dit paper modelleren Frank de Jong (TiU) en Peter Schotman (UM) een lineair RAM om risico’s in kaart te brengen en het effect van marktwaardering.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
View all partners