De prudent-person regel en de praktijk van pensioenfondsen. Een empirisch onderzoek

In dit paper staan de uitwerking en evaluatie centraal van een reeks interviews, die in het voorjaar van 2013 en begin 2014, bij zeven pensioenfondsen zijn gehouden. Het doel van deze interviews was vast te stellen hoe uiteenlopende pensioenfondsen de verschillende componenten van de prudent‐person regel interpreteren en toepassen. Zijn er onduidelijkheden, verschillen en/of overeenkomsten te achterhalen? In dit paper worden zij gesignaleerd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de rol van toezichthouder DNB en actuelethema’s die relevant zijn voor het beleggingsbeleid, zoals inspraak van deelnemers en pensioengerechtigden, maatschappelijk verantwoord beleggen en beleggen in Nederland.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners