De keuzearchitectuur van APB, Pensioenfonds voor overheid en onderwijs

  • Jet Gravekamp Jet Gravekamp

Steeds meer Nederlanders kunnen allerlei pensioenkeuzes zelf maken. Naar verwachting zullen de keuzemogelijkheden met het veranderende pensioenstelsel verder toenemen. Mensen verschillen echter onderling in de mate waarin zij kunnen omgaan met keuzevrijheid. In 2014 maakte slechts 30% van de deelnemers van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) gebruik van het Keuzepensioen. Dit artikel onderzoekt ABP.nl op de pensioencommunicatie en keuzeframing, die des te belangrijker zijn bij meer keuzevrijheid. Om deelnemers te kunnen ondersteunen bij het maken van een beredeneerde pensioenkeuze is de website van ABP in kaart gebracht. De keuzeframing voor tijdelijk een hoger of lager pensioenbedrag is geanalyseerd en geëvalueerd omdat blijkt dat wanneer deelnemers eenmaal op de hoogte zijn van deze keuzemogelijkheid, ze hier graag gebruik van maken. Een belangrijke uitdaging voor ABP ligt dus bij het begrijpelijk communiceren over pensioenkeuzes en het belang daarvan. Op basis van de huidige communicatie komen deelnemers niet tot een weloverwogen keuze. Ze hebben informatie nodig over wat een hoog-laagconstructie voor hen persoonlijk betekent. De individuele situatie wordt voor een deelnemer zichtbaar in MijnABP. Om deze reden is een experiment opgezet om te kijken of de wijze waarop een boodschap wordt gepresenteerd deelnemers kan activeren om in te loggen in de mijnomgeving. Een actie of keuze kan worden geformuleerd in termen van winst of verlies. Eerder onderzoek naar framing suggereert dat het verliesframe over het algemeen als effectiever wordt beschouwd dan het winstframe. Uit onderzoek van Eberhardt, Brüggen, Post en Hoet
(2017) blijkt dat het verliesframe bij de evaluatie ook zorgt voor meer negatieve emoties zoals angst. Dit is onwenselijk en daarom bedachten zij twee nieuwe frames voor pensioencommunicatie, namelijk het investeringsframe en het zekerheidsframe. Het zekerheidsframe resulteerde (met een verandering van slechts vier regels tekst) al leidt tot vier keer zoveel (klik)reacties. Ook zorgde deze frames niet voor negatieve emoties. In dit artikel wordt daarom voorgesteld om de nieuwe frames toe te passen op de hoog-laagpensioentekst van ABP om het klikgedrag naar de mijnomgeving te vergoten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners