De keuze tussen varianten uit het pensioenakkoord

De komende jaren bereiden bestuurders van pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld al basis voor gesprekken en afwegingen.

De nieuwe pensioenwetgeving betekent dat sociale partners in samenspraak met fondsbesturen moeten kiezen uit twee pensioencontracten: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. In deze notitie bespreken we de overeenkomsten en verschillen tussen beide contracten, met als doel om deze keuze te faciliteren.

Te nemen besluit

  • Keuze tussen solidaire premieregeling, flexibele premieregeling met collectieve risicotoedeling of flexibele premieregeling met individuele risicotoedeling.

Overwegingen

  • Jaarlijks procentueel gelijke aanpassingen in alle pensioeninkomens gewenst?
  • Past hetzelfde beleid voor allen, of is de populatie sterk heterogeen?
  • Zijn er schaalvoordelen te behalen door minder onderscheid tussen deelnemers?
  • Willen deelnemers kunnen kiezen hoe risicovol en al dan niet duurzaam belegd wordt?
  • Is continuïteit waarschijnlijk? Is risicodelen met toekomst gewenst?
  • Is betere risicodeling door individueel maatwerk gewenst?
  • Is vrije keuze (shoprecht) op pensioendatum gewenst?
  • Zijn er relatief veel waardeoverdrachten, zonder overdracht van solidariteitsreserve?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
View all partners