De inkomensverdeling en levensverwachting van ouderen

In dit paper relateren Marike Knoef (Universiteit Leiden), Rob Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) en Adriaan Kalwij (Universiteit Utrecht) de voorgestelde pensioenhervormingen aan de uitkomsten van twee onderzoeken. Het eerste deel van het paper behandelt de toekomstige inkomensverdeling van ouderen. Bij de totstandkoming van het pensioenakkoord is veel discussie geweest over de situatie van mensen met zware beroepen en lage inkomens. Dit paper plaatst de voorgestelde compenserende maatregelen in de context van de ontwikkeling van de inkomensverdeling van ouderen in het verleden en de toekomst. Het tweede deel van het paper onderzoekt sterfteverschillen naar inkomen vanwege de voorgestelde flexilisering van de AOW-leeftijd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners