De gebruiksvriendelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zijn verplicht om hun actieve deelnemers elk jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) te sturen, waarin een overzicht wordt gegeven van opgebouwde en te verwachte rechten. De branche heeft voor dit document modellen gemaakt die variëren per type pensioenregeling. Deze modellen hebben een status als verplicht model. Dat roept de vraag op in hoeverre deelnemers het UPO kunnen begrijpen. In dit paper worden twee studies besproken waarin de vindbaarheid en de begrijpelijkheid van twee versies van het UPO centraal staan. Een variant die lijkt op de huidige standaard en een variant die recent is ontwikkeld door de Pensioenfederatie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners