De fiscale aspecten van de API en een internationale vergelijking

  • Eline Balvert Eline Balvert

Dit onderzoek zal zich richten op de vraag “Aan welke fiscale eisen zal de API moeten voldoen om te komen tot een concurrentieversterkende rechtsvorm?” In het eerstvolgende hoofdstuk zal een kort overzicht worden gegeven van de tweede pijler zoals we die kennen in Nederland. Hier zal ook worden ingegaan op de uitdagingen omtrent pensioenen en oudedagsvoorzieningen die in het verschiet liggen. Daarna zal de API nader worden toegelicht, vanaf het beginpunt in 2003. Hier zullen ook de fiscale plannen rondom de API zoals die er momenteel liggen, besproken worden. Om te kunnen komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag, zullen in deze scriptie ook alternatieven bekeken worden. Dit zal in het vierde hoofdstuk gebeuren door de vormen van Ierland, België en Luxemburg te bespreken en deze te vergelijken met de Nederlandse variant. Uiteindelijk zal dit alles leiden tot een afweging en een conclusie in het laatste hoofdstuk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners