De doorsneesystematiek in aanvullende pensioenregelingen: Effecten, alternatieven en transitiepaden

Herverdeling in een pensioenregeling met doorsneepremie in combinatie met doorsneeopbouw heeft twee oorzaken: er wordt geen rekening gehouden met de tijdswaarde van de premie-inleg en met de verschillen in levensverwachting. De maatschappelijke discussie (en ook dit paper) richt zicht voornamelijk op de eerste oorzaak. In dit paper bespreken Jan Bonenkamp (CPB), Ryanne Cox (CPB) en Marcel Lever (CPB) verschillende alternatieven om de koppeling tussen premie-inleg en pensioenopbouw te versterken. Ook de transitiekosten die aan deze overstap zijn verbonden, worden berekend in dit paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners