De Distribution Builder: Een interactieve online tool om consumentente ondersteunen bij financiële investeringen en pensioenbeslissingen

Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende stappen bij het ontwerpen van een Distribution Builder. De Distribution Builder is bedoeld om de twee belangrijkste kenmerken van het risicoprofiel van een consument te meten: de nutsfunctie (welke waarde de consument geeft aan uitkomsten) en de kansgewichtenfunctie (de mate waarin de perceptie van consumenten over kansen vertekend zijn). Wij richten ons op het domein van financiële investeringen, waarbij we de nadruk leggen op financiële investeringen die gerelateerd zijn aan pensioenen. Op dit gebied biedt de Distribution Builder uitstekende mogelijkheden om met consumenten te communiceren over de risico’s van financiële producten en de mogelijke uitkomsten daarvan, zowel in de financiële praktijk als in het marktonderzoek.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners