Bouwstenen voor nieuwe pensioencontracten en uitdagingen voor het toezicht daarop

In juni 2010 hebben de sociale partners een akkoord gesloten over de in hun ogen noodzakelijke aanpassingen van de arbeidspensioenen in de tweede pijler. Dat akkoord is in juni 2011 verder uitgewerkt. Inmiddels zijn verschillende contractvarianten gesuggereerd. In dit paper onderscheiden Lans Bovenberg en Theo Nijman (beiden Tilburg University) allereerst een aantal kenmerken van mogelijke pensioencontracten. Vervolgens bespreken ze argumenten voor en tegen bepaalde kenmerken. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag waar de belangrijkste uitdagingen liggen voor het toezicht op de nieuwe pensioencontracten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners