Beschermings-, over- en projectierendementen

De komende jaren bereiden pensioenfondsen en sociale partners de invoering van het nieuwe pensioenstelsel voor. Om hen te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen, publiceert Netspar een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Volgens de Wet toekomst pensioenen (WTP) zal de nieuwe pensioenopbouw plaatsvinden onder een premieregeling. Bestaande opbouw gaat in veel gevallen over naar het regime van de nieuwe premieregeling (‘invaren’). De WTP kent twee contractvormen: de solidaire premieregeling (SPR) en de flexibele premieregeling (FPR). Beide contractvormen zijn gebaseerd op een voor uitkering bestemd vermogen dat na pensioeningangsdatum levenslang tot uitkering komt. Ook in de SPR wordt pensioenopbouw dus geadministreerd in het voor de pensioenuitkering van een deelnemer gereserveerde vermogen; soms aangeduid als het ‘persoonlijke vermogen’. Risicodeling tussen bestaande deelnemers wordt primair vormgegeven door te werken met beschermingsrendementen en het toedelen van overrendementen. Daarnaast bevat de SPR een verplichte solidariteitsreserve ten behoeve van risicodeling met toekomstige deelnemers. In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, zorgt met name de vormgeving van de beschermings- en overrendementen1 voor solidariteit en, daarmee, stabiele(re) pensioenuitkeringen.

Te nemen besluit

  • Vormgeving beschermingsrendementen en deling overrendementen langlevenrisico
  • Vormgeving beschermingsrendementen en deling overrendementen financiële risico’s
  • Keuze voor projectierendement uitkeringsfase

Overwegingen

  • Jaarlijks procentueel gelijke aanpassingen in alle pensioeninkomens gewenst?
  • Opheffen ‘leenrestrictie’ gewenst?
  • Uitruil hogere eerste pensioenuitkeringen versus hogere indexatie

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
View all partners