Analyzing expenditures of Dutch elderly

Om de toereikendheid van financiële middelen op de oude dag te beoordelen is niet alleen inzicht nodig in de financiële middelen, maar ook in de bestedingen. Onderzoek laat zien dat bestedingsbehoeften afnemen als mensen ouder worden. Anderzijds lijken bestedingsbehoeften toe te nemen wanneer de gezondheid achteruit gaat. De vraag rijst wat het netto effect is van deze twee tegenovergestelde ontwikkelingen en welke uitgaven toenemen en afnemen. In dit paper beantwoorden we de volgende vragen: Hoe verschillen de consumptiepatronen van mensen met en zonder gezondheidsproblemen, die wel of geen partner hebben? Hoeveel geven ouderen uit aan meer specifieke consumptie categorieën, zoals woongerelateerde uitgaven als huur en energiekosten? Hoeveel geven gepensioneerden uit aan zorg gerelateerde producten? We vergelijken uitgaven van gezonde en ongezonde mensen op verschillende leeftijden en onderzoeken de veranderingen over tijd. Daarbij bekijken we tevens de gevolgen van recente hervormingen in de ouderenzorg op particuliere uitgaven aan zorg en ondersteuning en op overige bestedingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners