Alternatieven voor de doorsneesystematiek

In het Nederlandse stelsel van collectieve, aanvullende pensioenen betalen deelnemers hetzelfde premiepercentage (doorsneepremie) en bouwen daarmee pensioen op volgens hetzelfde opbouwpercentage (doorsneeopbouw). Het gebruik van deze doorsneesystematiek stamt uit het midden van de vorige eeuw, maar krijgt steeds meer kritiek te verduren, omdat het tot herverdeling kan leiden tussen deelnemers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners