Afschaffen van de doorsneesystematiek: Wat is eerlijk?

  • Hasse Vleeming Hasse Vleeming
  • Iwan van den Berg Iwan van den Berg
  • Jens van Egmond Jens van Egmond
  • Marcel Tielen Marcel Tielen
  • Stef Vermeulen Stef Vermeulen

Deze paper onderzoekt of de overgang van de doorsneesystematiek naar een actuarieel fair systeem op een eerlijke manier kan plaatsvinden. Dit komt de facto neer op het verdelen van een rekening uit het verleden van 100 miljard euro over de generaties.
Deze paper benoemt verschillende criteria voor eerlijkheid en geeft een aantal redeneerlijnen waarlangs de verdeling zou kunnen plaatsvinden. We concluderen dat alle generaties moeten meebetalen middels een combinatie van uitfasering van de doorsneesystematiek in 20 jaar en een compensatie van 25% van de impliciete schuld uit
het pensioenvermogen. Dit voorkomt dat de generatie van ongeveer 45-jaar onevenredig geraakt wordt en laat de gepensioneerden deels meebetalen.
De overgang op degressieve opbouw wordt vooralsnog belemmerd door Europese gelijke behandelingswetgeving. Een overgang naar progressieve premie lijkt op deze gronden beter haalbaar, maar deze kent andere bezwaren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners