Aansluiting met terugwerkende kracht bij verplicht bedrijfstakpensioenfonds, zijn pensioenpremies verschuldigd of verjaard?

Werkgevers die onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen, moeten pensioenpremies betalen. Dat gaat om forse bedragen. Dat geldt zeker wanneer een werkgever met terugwerkende kracht wordt aangesloten. In deze bijdrage bespreek ik de vraag of werkgevers premies met terugwerkende kracht moeten betalen of dat die pensioenpremies zijn verjaard. Dat kan tonnen schelen, zowel voor het bedrijfstakpensioenfonds als voor de werkgever.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners