Welke ervaringen zijn er met het omgaan met bestaande aanspraken bij systeemwijziging?

Momenteel vindt er een brede discussie plaats over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarbij wordt de vraag gesteld of het wenselijk zou zijn over te stappen naar een regeling op basis van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Indien de keuze wordt gemaakt om te kiezen voor een ander type pensioencontract is het de vraag of bestaande rechten omgezet kunnen worden in het nieuwe pensioencontract, of dat deze achterblijven in een “gesloten fonds”. Alternatief voor instandhouding van een gesloten fonds is de liquidatie van het fonds in combinatie met collectieve waardeoverdracht naar een verzekeraar.

Dit onderzoek heeft als doel om:

  1. In kaart te brengen wat de gevolgen zijn van een fondssluiting op het pensioenresultaat. Daarbij zou ook lering kunnen worden getrokken van binnenlandse en buitenlandse voorbeelden waar al sprake is van een fondssluiting.
  2. In kaart te brengen wat de gevolgen zijn op het pensioenresultaat van liquidatie van het fonds in combinatie met collectie waardeoverdracht naar een verzekeraar. Ook hierbij kan gekeken worden naar binnenlandse en buitenlandse voorbeelden.
  3. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners