De RAM in het nieuwe pensioenakkoord

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord is het rendementsaanpassingmechanisme (RAM). Dit sturingsmechanisme bepaalt de indexatie voor actieven en gepensioneerden op basis van het verschil tussen de feitelijke en gewenste reële dekkingsgraad van het fonds. De indexatieregel smeert financiële schokken geleidelijk uit over deelnemers gedurende een reeks van jaren. De indexatie kan positief en negatief zijn en geeft inhoud aan het begrip `zachte rechten’. Een belangrijke parameter in het model is de lengte van de periode waarover schokken uitgesmeerd worden. Een tweede belangrijke modelparameter is het niveau van de gewenste dekkingsgraad, die de mogelijkheid aangeeft tot het vormen van een egalisatieereserve om schokken op te vangen. In ons onderzoek modelleren we een lineair RAM om de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Welke risico’s zijn er in de pensioenuitkeringen in het nieuwe pensioencontract?
  2. Hoe gevoelig zijn deze risico’s voor de modelaannamen?
  3. Hoe gevoelig is het systeem voor het gebruik van marktwaardering van pensioenuitkeringen?

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners