Passende beleggingsrisicoprofielen bepalen

Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel vereist dat pensioenuitvoerders voor verschillende groepen deelnemers een passend beleggingsrisicoprofiel bepalen, afhankelijk van hun vermogen om beleggingsrisico’s te dragen (risicocapaciteit) en van hun risicovoorkeuren (risicotolerantie) (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2020 ). Een belangrijke vraag voor pensioenuitvoerders is hoe de verdeling van de overrendementen (in het nieuwe pensioencontract) of het beleggingsbeleid (Wet Verbeterde Premieregeling; WVP) per groep deelnemers wordt georganiseerd. Dit onderzoek beoogt een passend beleggingsrisicoprofiel te bepalen voor verschillende groepen deelnemers (naar geslacht, inkomenspositie en sector), afhankelijk van hun risicocapaciteit en hun risicovoorkeuren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners