Maatwerk en keuzevrijheid

In de Agenda Pensioen 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan onderzoeksvragen naar keuzevrijheid voor deelnemers als eerste onderwerp genoemd. In de afgelopen tijd zijn hier interessante inzichten verkregen en SZW vraagt Netspar dat onderzoek voort te zetten en de verschillende publicaties in perspectief te zetten. Ook is er behoefte nader in te gaan op de mogelijkheden en de voor- en nadelen van het bieden van maatwerk zonder (of met beperkte) keuzevrijheid. Aan welke voorbeelden van keuzevrijheid en maatwerk zou allemaal gedacht kunnen worden? Welke vormen van keuzevrijheid en maatwerk zijn om welke redenen meer of minder gewenst?

Probleemstelling

  • Onderzoek welke vormen van maatwerk en keuzemogelijkheden al bestaan bij pensioenaanbieders en in de eerste pijler.
  • Onderzoek welke vormen van maatwerk en welke vormen van keuzevrijheid, of combinaties daarvan, denkbaar en / of wenselijk zijn in bestaande of nieuwe pensioencontracten. Geef ook aan voor welke groep deelnemers dit maatwerk/deze keuzevrijheid met name meerwaarde geeft.
  • Onderzoek de voor- en nadelen van het bieden van maatwerk ten opzichte van een uniforme regeling en ten opzichte van regelingen met (meer of minder) keuzevrijheid, zowel bezien vanuit de deelnemers als vanuit de fondsen en uitvoerders. Besteed daarbij ook aandacht aan de beschikbare kennis en internationale ervaringen over de gevolgen van (de presentatie van) geboden keuze mogelijkheden.
  • Besteed aandacht aan potentiele cumulatie van keuzeffecten, b.v. van deels opnemen als lump sum, AOW compensatie en hoog-laag constructies.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners