Legitimacy and adequacy of Dutch pension reforms, phase 1

In fase 1 van het LAD project beantwoorden we de vraag ‘wat zijn de voorkeuren van Nederlanders ten aanzien van het pensioenstelsel (1e, 2e en 3e pijler)?’. Hiertoe vragen we het CBS een verse steekproef te trekken. Aan deze steekproef zullen we in een online omgeving vignetten en enquêtevragen voorleggen. De vignetten behelzen een systematische keuze tussen alternatieve hypothetische pensioenstelsels die visueel zijn weergegeven op twee “kaarten” en welke zich van elkaar onderscheiden door o.a. de punten die we in de achtergrond noemden: wel/geen keuze voor alternatieve uitkeringsconstructies, wel/geen keuze voor een risicoprofiel, wel/geen persoonlijk potje, wel/geen mogelijkheid voor een premievakantie en een variabele ‘verwachte’ hoogte en zekerheid van de uitkering.1
Hierna koppelen we de resultaten aan inkomens- en achtergrondgegevens die bij het CBS over onze respondenten bekend zijn. Deze fase zal een aantal varianten van pensioenstelsels opleveren die de voorkeur genieten van sommige- of alle sociale groepen.

Read paper here.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners