Keuzevrijheden in de uitkeringsfase: hoe worden deze gebruikt in andere landen?

Afgelopen zomer verscheen de Netspar Brief ‘Internationale vergelijking van kapitaalgedekte pensioenstelsels; keuzevrijheid kan ruimer, risicodeling internationaal verschillend’ van Marcel Lever, Eduard Ponds, Ryanne Cox en Manuel García Huitrón. Deze is verhelderend op het punt van keuzevrijheid in de uitkeringsfase; Nederland verschilt duidelijk van andere landen, waaronder Australië.

Wat nog onduidelijk is gebleven, is wat deelnemers in andere landen doen met de hun geboden vrijheid. Maken zij er gebruik van? Maar ook: als zij gebruik maken van keuzevrijheden in de uitkeringsfase, aan welke zaken besteden zij hun geld dan? Zijn die bestedingen wezenlijk anders dan wanneer zij te maken hadden gehad met een annuïteitverplichting zoals die in Nederland geldt?

Het idee is om meer inzicht te verschaffen in bovenstaande kwesties, door het licht te laten schijnen op een aantal voorbeeldlanden (zoals Australië). Kwalitatief onderzoek kan plaatsvinden: inzichten van lokale deskundigen bovenop een basis van bestaande onderzoeken naar inkomen en vermogen gedurende de pensioenperiode. Eventueel behoort ook kwantitatief onderzoek tot de mogelijkheden.

In samenwerking met geïnteresseerde partners, zal het definitieve onderzoeksvoorstel worden vormgegeven. Uitdaging daarbij is ook: de mate van royaliteit qua voorzieningenniveau in de ouderenzorg is bijvoorbeeld van invloed op de vergelijkbaarheid van situaties in voorbeeldlanden met de Nederlandse situatie. Daar zou rekening mee kunnen worden gehouden.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners