De dubbelhartige pensioendeelnemer: Over vertrouwen, keuzevrijheid en keuzes in pensioenopbouw

Het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel herstelt zich langzaam maar zeker. Het vertrouwen in banken of verzekeringsmaatschappijen blijft ver achter bij dat van pensioenfondsen. Belangrijke factoren die het vertrouwen bepalen, zijn in de ogen van Nederlanders stabiliteit en eerlijkheid en de beperkte mate waarin mensen pensioenfondsen verantwoordelijk achten voor de financiële problemen van de afgelopen jaren. Zaken als communicatie, klantgerichtheid en maatschappelijk verantwoord gedrag zijn van geringere betekenis in het genereren van vertrouwen. Het vertrouwen in eigen pensioenfonds is vooral hoog onder ouderen (55+); jonge pensioendeelnemers en die van middelbare leeftijd hebben beperkt vertrouwen in hun eigen pensioenfonds en de verwachtingen die zij scheppen. Deelnemers van pensioenfondsen waar pensioenrechten zijn gekort, hebben aanzienlijk minder vertrouwen in hun fonds dan deelnemers die zo’n korting niet hebben meegemaakt. In het analyseren van het belang van keuzevrijheid toont de pensioendeelnemer zich vooral dubbelhartig: mensen vinden zowel keuzevrijheid als het uitbesteden van keuzes aan pensioenfondsen van groot belang in zaken als keuze van pensioenpremie, keuze van pensioenfonds, samenstelling pensionpakket, en beleggen. Bij nadere analyse van een van deze opties – de keuze om uit te stappen uit het eigen pensioenfonds – blijkt de pensioendeelnemer niet geheel rationeel: weliswaar hecht ongeveer driekwart van de deelnemers aan zijn huidige pensioenfonds, maar zij die uitstappen doen dit vooral uit onvrede. Zij doen dit niet uit het vertrouwen dat banken of verzekeraars het beter zullen doen dan het eigen pensioenfonds.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners