Verhogen financiële prikkels de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten?

“Financiële prikkels verhogen de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA, maar zijn niet effectief voor lage inkomens.”

Het aantal arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) groeit. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kent een financiële prikkel voor uitkeringsgerechtigden na afloop van de eerste fase van hun uitkering om naar vermogen te werken. Verhoogt deze financiële prikkel zoals beoogd de arbeidsparticipatie?

Lees de one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • De financiële prikkels in de WGA zijn door hun vormgeving klein en daardoor niet effectief voor de relatief grote groep mensen met een laag loon. De mogelijkheden om hun arbeidsdeelname te vergroten lijken niet alleen beperkt door hun ziekte, maar ook door hun vaardigheden.
  • De activerende werking van de WGA zal in de toekomst waarschijnlijk afnemen vanwege het toenemende aandeel ouderen in de WGA voor wie de financiële prikkels minder effectief zijn. Additionele beleidsmaatregelen zijn nodig om hun arbeidsdeelname te stimuleren.
  • Werkgevers in de publieke sector kunnen een grotere inspanning leveren om arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Hiertoe kan gedacht worden aan maatregelen zoals nudging en het vergroten van de intrinsieke motivatie van werkgevers.

 

Meer weten?

Lees het paper van Tunga Kantarci (TiU) en Jan-Maarten van Sanbeek (CPB) ‘Do financial incentives stimulate partially disabled persons to 
return to work?’ (Engelstalig)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners