Matchmaking in pensioenland: welk pensioen past bij welke deelnemer?

“Optimale pensioenmatching: balanceren tussen rationele en emotionele perspectieven”

Sinds 2016 kunnen deelnemers in een Nederlandse premieregeling ervoor kiezen een variabel pensioen aan te kopen. Hiermee krijgt een deelnemer naar verwachting een hogere uitkering vergeleken met een vast pensioen, maar bestaat er ook het risico dat de uitkering lager uitvalt. In deze studie onderzoeken we hoe er een goede match kan worden gevonden tussen de rationele en emotionele kenmerken van deelnemers enerzijds (o.a. risicoaversie, risicodraagvlak en verliesaversie) en productkenmerken anderzijds.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • De discrepantie tussen het rationele en het emotionele perspectief van deelnemers betekent dat pensioenverstrekkers weloverwogen beslissingen moeten nemen ten aanzien van de samenstelling van een product.
  • Pensioenverstrekkers dienen de risico’s van hun producten zorgvuldig te communiceren, zodat deelnemers zich over hun verliesaversie heen kunnen zetten (bijv. door rekening te houden met de frequentie en horizon van de communicatie).
  • Wanneer de ‘default’ een variabele uitkering wordt in plaats van een vaste uitkering, zou dit leiden tot welvaartswinst voor deelnemers. Een variabel pensioen met 1/3 zakelijke waarden (d.w.z. risicovolle beleggingen) presteert zowel rationeel als emotioneel beter dan een vast pensioen.

 

Meer weten?

Lees het paper “Matchmaking in pensioenland: welk pensioen past bij welke deelnemer?” van Marike Knoef ¹,⁶, Rogier Potter van Loon², Marc Turlings³, Marco van Toorn⁴, Floske Weehuizen⁵, Bart Dees⁶ en Jorgo Goossens⁶,⁷ – ¹LEI, ²EUR, Aegon, ³Achmea, ⁴a.s.r., ⁵Verbond van Verzekeraars, ⁶TiU, ⁷APG.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners