Werkgroep Pensioenrechten: geschiedenis en toekomst

Op 12 september wordt er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij AEGON in Den Haag over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst worden twee papers in wording gepresenteerd. Er zal voldoende ruimte zijn per presentatie voor vragen en discussie vanuit de zaal. Zie hieronder meer informatie over deze papers.

Polderen over het pensioenstelsel 1945-2000
Paul Brusse (Utrecht Universiteit)
Het Nederlandse pensioenstelsel is vooral een zaak van werkgevers en werknemers. Al vóór WO II, maar met name na 1945 was dat stelsel voortdurend onderwerp van overleg en soms van felle debatten tussen sociale partners en overheid. Die langdurige deliberaties en ook die over andere sociaal-economische kwesties, die kenmerkend worden genoemd voor de naoorlogse sociale verhoudingen (het zogeheten poldermodel), zouden een goed beleid in de weg hebben gestaan. Toch is het Nederlandse pensioenstelsel een van de beste in de wereld. De hoofdvraag in de paper luidt dan ook: welke rol hadden de sociale partners bij de ontwikkeling van dat stelsel?

Welke ervaringen zijn er met het omgaan met bestaande aanspraken bij systeemwijziging?
Mark Heemskerk en René Maatman (beiden Radboud Universiteit Nijmegen), Kees Kamminga (AEGON), Bas Werker (Tilburg University)
Doelstelling van dit onderzoek is om economische en juridische gevolgen te analyseren indien een overstap plaatsvindt van een bestaande pensioenregeling naar een PPR. Daarbij maken wij onderscheid tussen een overstap die beperkt is tot de toekomstige pensioenopbouw, waarbij de opgebouwde pensioenaanspraken achterblijven (gesloten pensioenregeling) en een overstap waarbij de bestaande pensioenopbouw wordt overgedragen naar een andere of dezelfde pensioenuitvoerder.

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners