Werkgroep Het motiveren en helpen bij het maken van pensioenkeuzes

Op 14 april werd er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij Achmea in Tilburg over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst zijn twee papers in wording  gepresenteerd. Zie hieronder meer informatie over deze papers.

Effectieve ondersteuning van het zelfmanagement van de pensioenconsument
Peter Lapperre, Alwin Oerlemans (APG), Benedict Dellaert (EUR)
In een geïndividualiseerde samenleving ligt de verantwoordelijkheid voor pensioen weer grotendeels bij de consument. Voor de consument betekent dat een leven lang inkomsten en uitgaven balanceren. Persoonlijk omgaan met alle risico’s die kunnen optreden. Dit vergt zelfmanagement van alle vermogenscomponenten, ook van het eigen menselijk kapitaal.De consument is zelfmanagement niet gewend. Huidige aanbieders in de pensioenmarkt worstelen ook met de zorgplicht in deze nieuwe situatie. Hoewel gedigitaliseerde matching van uitgavenpatronen en vermogen al beschikbaar is, vormt deze geen voldoende effectieve ondersteuning voor de consument. We verkennen welke micro, meso en macro- condities hiervoor aanvullend aanwezig moeten zijn.

Pensioendeelnemers activeren: Investment en Insurance Frames
Wiebke Eberhardt, Lisa Brüggen, Thomas Post (allen UM),  Chantal Hoet (AEGON)
Een belangrijke uitdaging voor pensioen aanbieders is om manieren te vinden om met deelnemers dusdanig te communiceren dat deze bewust worden van hoe belangrijk hun pensioen is, en dat ze informatie over hun pensioen opzoeken om erachter te komen of ze voldoende sparen voor hun pension. De auteurs ontwikkelen twee frames voor pensioencommunicatie: investment framing (deze benadrukt dat deelnemers investeren in hun toekomst door informatie op te zoeken) en insurance framing (deze benadrukt dat deelnemers zekerheid verkrijgen over hoe ze ervoor staan m.b.t. hun pensioen door informatie op te zoeken). Deze twee frames worden getest met een steekproef van een Nederlandse pensioenaanbieder en laten zien dat de insurance framing twee keer zo effectief is om deelnemers op een link naar een filmpje te laten klikken. Vervolgens wordt gekeken naar hoe verschillende deelnemers reageren op de twee verschillende frames.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners