Werkgroep Keuzemogelijkheden en maatwerk in pensioenkeuzes

Op 7 april werd er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij Achmea in Zeist over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst zijn twee papers in wording gepresenteerd. Zie hieronder meer informatie over deze papers.

Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemers?
Chantal Hoet (AEGON), Casper van Ewijk (UVA), Sara van den Bleeken (AFM), Roel Mehlkopf (DNB)
Met de toenemende heterogeniteit van werkenden neemt de behoefte aan meer op maat gesneden pensioenen toe. Dit paper analyseert de wenselijkheid en onwenselijkheid van nieuwe keuzemogelijkheden voor deelnemers in ons pensioenstelsel en richt zich op de 2e pijler. Zowel de kosten als de baten van keuzemogelijkheden worden geanalyseerd. We inventariseren de lessen die geleerd kunnen worden uit gedragsliteratuur over keuzes die individuen wel en niet kunnen maken. We combineren dit met een economische analyse van de welvaartseffecten van goede en verkeerde keuzes. Daarnaast bevat het paper ook een beperkte analyse over feitelijk keuzegedrag in Nederland.

Maatwerk en keuzevrijheid
Niels Kortleve (PGGM), Theo Nijman (TiU), Agnes Joseph (Achmea)
In dit paper onderzoeken de auteurs welke vormen van maatwerk en keuzemogelijkheden al in Nederlandse pensioenregelingen  voorkomen  en welke vormen van maatwerk en  keuzevrijheid, of combinaties daarvan, denkbaar en/of wenselijk zijn in bestaande of nieuwe pensioencontracten. Daarbij wordt ook gekeken voor welke groep deelnemers dit maatwerk/deze keuzevrijheid met name meerwaarde geeft. Ook onderzoeken de auteurs de voor- en nadelen van het bieden van maatwerk t.o.v. een uniforme regeling en t.o.v. regelingen met (meer of minder) keuzevrijheid, zowel bezien vanuit de deelnemers als vanuit de fondsen en uitvoerders. Aandacht wordt besteed aan de beschikbare kennis en internationale ervaringen over de gevolgen van (de presentatie van) geboden keuze mogelijkheden en aan potentiële cumulatie van keuze-effecten (lumpsum, AOW compensatie en hoog-laag constructies). In deze eerste werkgroepbijeenkomst worden de eerste bevindingen van de auteurs gepresenteerd en wordt input gevraagd voor de verdere analyse.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners