Werkgroep Hoe kunnen individuele pensioenkeuzes worden verbeterd?

Op 10 oktober zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij Achmea in Zeist over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Arthur van Soest.

Pensioendeelnemers activeren: Investment en insurance frames
Wiebke Eberhardt, Lisa Brüggen, Thomas Post (allen UM), Chantal Hoet (AEGON)
Een belangrijke uitdaging voor pensioen aanbieders is om manieren te vinden om met deelnemers dusdanig te communiceren dat deze bewust worden van hoe belangrijk hun pensioen is, en dat ze informatie over hun pensioen opzoeken om erachter te komen of ze voldoende sparen voor hun pension. De auteurs ontwikkelen twee frames voor pensioencommunicatie: investment framing (deze benadrukt dat deelnemers investeren in hun toekomst door informatie op te zoeken) en insurance framing (deze benadrukt dat deelnemers zekerheid verkrijgen over hoe ze ervoor staan m.b.t. hun pensioen door informatie op te zoeken). Deze twee frames worden getest met een steekproef van een Nederlandse pensioenaanbieder en laten zien dat de insurance framing twee keer zo effectief is om deelnemers op een link naar een filmpje te laten klikken. Vervolgens wordt gekeken naar hoe verschillende deelnemers reageren op de twee verschillende frames.

Maatwerk en keuzevrijheid
Theo Nijman (TiU), Niels Kortleve (PGGM), Agnes Joseph (Achmea), Saskia Bakels (a.s.r.)
In dit paper onderzoeken de auteurs welke vormen van maatwerk en keuzemogelijkheden al in Nederlandse pensioenregelingen voorkomen en welke vormen van maatwerk en keuzevrijheid, of combinaties daarvan, denkbaar en/of wenselijk zijn in bestaande of nieuwe pensioencontracten. Daarbij wordt ook gekeken voor welke groep deelnemers dit maatwerk/deze keuzevrijheid met name meerwaarde geeft. Ook onderzoeken de auteurs de voor- en nadelen van het bieden van maatwerk t.o.v. een uniforme regeling en t.o.v. regelingen met (meer of minder) keuzevrijheid, zowel bezien vanuit de deelnemers als vanuit de fondsen en uitvoerders. Aandacht wordt besteed aan de beschikbare kennis en internationale ervaringen over de gevolgen van (de presentatie van) geboden keuze mogelijkheden en aan potentiële cumulatie van keuze-effecten (lumpsum, AOW compensatie en hoog-laag constructies). In deze eerste werkgroepbijeenkomst worden de eerste bevindingen van de auteurs gepresenteerd en wordt input gevraagd voor de verdere analyse.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners