Presentatie paper “Verantwoordelijkheidsverdeling rond planning pensioenvoorziening”

Hoe wordt de burger die pensioen opbouwt,
geholpen bij de planning van zijn pensioenvoorziening?Wie is waar verantwoordelijk voor?Die vragen stonden centraal voor een
projectgroep onder leiding van Fieke van der Lecq (VU) en René Maatman (RU).

De projectgroep heeft nagedacht over de gevolgen van de stelselwijziging die rond 2026 in werking treedt, uitgaande van vier scenario’s in 2036. De belangrijkste conclusie: wat de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel ook gaat brengen, niemand kan achteroverleunen.

Op donderdagmiddag 1 juli 2021 presenteren Fieke van der Lecq en René Maatman het paper met daarin de vier scenario’s. Vervolgens deelt Jos Heuvelman (AFM) zijn indrukken van het paper. Daarna worden de scenario’s verder besproken in groepen en is er gelegenheid voor vragen.

Lees hier de one pager.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
View all partners