Werkgroep De toekomst van het pensioen: deeltijdpensioen en de juridische aspecten van de stelselherziening

Op 29 november zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij Nationale-Nederlanden in Rotterdam over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is binnenkort hier te vinden. Dagvoorzitter is Romke van der Veen.

Recente ontwikkelingen in deeltijdpensioen in Nederland
Jonneke Bolhaar, Daniel van Vuuren (beiden CPB), Tunga Kantarci (TiU)

Met een age-period-cohort model laten we zien dat mensen op oudere leeftijd steeds vaker in deeltijd gaan werken. Door het age-period-cohort model kunnen we de cohort-effecten (zoals toename van werkende vrouwen), die het beeld kunnen vertekenen, scheiden van pure leeftijdseffecten. In 2008 constateerden Kantarci en van Soest dat een substantieel deel van de ouderen werknemers graag in deeltijd zou willen werken, maar dat niet doet. We herhalen deze analyse met recente data om te zien of de geconstateerde toename van deeltijdwerk komt doordat preferenties en gedrag  nu meer in lijn zijn, of dat de discrepantie verder is gegroeid.

Welke ervaringen zijn er met het omgaan met bestaande aanspraken bij systeemwijziging?
René Maatman, Mark Heemskerk (beiden RU Nijmegen), Kees Kamminga (AEGON), Bas Werker (TiU)

Doelstelling van dit onderzoek is om economische en juridische gevolgen te analyseren indien een overstap plaatsvindt van een bestaande pensioenregeling naar een PPR. Daarbij maken wij onderscheid tussen een overstap die beperkt is tot de toekomstige pensioenopbouw, waarbij de opgebouwde pensioenaanspraken achterblijven (gesloten pensioenregeling) en een overstap waarbij de bestaande pensioenopbouw wordt overgedragen naar een andere of dezelfde pensioenuitvoerder.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners