The experience of life-expectancy and Cardiovascular disease amongst older workers Programma

On Thursday, October 19th, a task force meeting will be organised at Nationale Nederlanden in Rotterdam on the above-mentioned subject. More information about the program and the papers can be found below. The chairman is Arthur van Soest.

Neemt de door individuen ervaren levensverwachting in dezelfde mate toe als de actuariële levensverwachting?
Dorly Deeg, Maaike van der Noordt, Noelle Sant, Henrike Galenkamp, Fanny Janssen, Martijn Huisman
Abstract:
De beslissing van individuen om met pensioen te gaan hangt onder meer af van hoe lang zij nog denken te leven, d.w.z. van hun subjectieve levensverwachting. Door de toename van de actuariële levensverwachting neemt de overheid maatregelen om langer doorwerken te bevorderen. Als de subjectieve levensverwachting gelijke tred houdt met de actuariële levensverwachting, zullen individuen makkelijker besluiten later met pensioen te gaan. Maar als de subjectieve levensverwachting achterblijft, zullen maatregelen om langer doorwerken te stimuleren als onrechtvaardig worden ervaren, en kunnen zij minder effect hebben dan verwacht. Dit onderzoek vergelijkt de trend in de subjectieve levensverwachting met de ontwikkeling in de actuariële levensverwachting over de periode 1999-2012.

Hart- en Vaatziekten bij ouderen werknemers: Veranderingen over 20 jaar en de invloed van determinanten van hart- en vaatziekten
Dorly Deeg, Lisa Burgers en Maaike van der Noordt
Abstract:

Voor het doorwerken tot steeds hogere leeftijd is gezondheid een cruciale factor. In de leeftijdsgroep 55 en hoger komen hart- en vaatziekten (HVZ) al veel voor. De vraag is onder welke voorwaarden werknemers met HVZ langer kunnen doorwerken. In dit onderzoek wordt de prevalentie van HVZ in opeenvolgende generaties oudere werkers (55-64 jaar) vergeleken gedurende 1993-2013, en worden eventuele veranderingen in de prevalentie over de tijd in verband gebracht met veranderingen in verschillende risicofactoren voor HVZ. De resultaten geven richting aan preventieve maatregelen enerzijds door aanpak van risicofactoren van HVZ, anderzijds door aanpassing van werkomstandigheden, opdat oudere werkers langduriger inzetbaar zijn.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2015-2019           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
View all partners