Symposium Pensioen 2025

Onlangs is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) bij de Tweede Kamer ingediend. Sociale partners en pensioenuitvoerders, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen, moeten zich voorbereiden op het nieuwe juridisch en fiscaal regime. Dat vereist een wijziging van nagenoeg alle (collectieve) arbeidsovereenkomsten, uitvoeringsovereenkomsten en pensioenreglementen, waarbij keuzes gemaakt moeten worden over de transitie en de invulling van het nieuwe contract. Iedereen die beroepshalve betrokken is bij pensioenen, krijgt te maken met de Wtp. Voor hen is het boek “Pensioen 2025” samengesteld, met bijdragen uit verschillende disciplines.

Het boek “Pensioen 2025” helpt de lezers om het Pensioenakkoord 2019 en de uitwerking in het wetsvoorstel te begrijpen. Pensioen 2025 verschijnt als deel 133 in de Serie Onderneming & Recht (Kluwer). Het boek bevat 20 opstellen rond de volgende thema’s:

  • De stelselherziening in beeld
  • Van uitkeringsovereenkomst naar premieovereenkomst
  • De stelselherziening: overwonnen obstakels, voetangels en klemmen
  • Vraagstukken op middellange termijn

Ter gelegenheid van het verschijnen van Pensioen 2025 vond op 5 juli 2022 een symposium plaats in de Jaarbeurs Utrecht, van 13.30 tot 17.00 uur. Mark Heemskerk, Marike Knoef, René Maatman, Theo Nijman, Hans van Meerten, Siert Vos en Gijs Vonk zijn ingegaan op vragen die de Wtp oproept. Onderwerpen zoals de wijziging van bestaande pensioenopbouw (‘invaren’), nabestaandenpensioen, keuzebegeleiding en communicatie kwamen aan bod. Wij sloten de middag af met de uitreiking van het boek “Pensioen 2025” aan Kees Goudswaard, vicevoorzitter van Instituut Gak.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners