De rol van deeltijdpensioen bij geleidelijke uittreding en de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdragen in de ouderenzorg

Op woensdag 21 juni zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij het CPB in Den Haag over bovengenoemde ondewerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. De dagvoorzitter is Romke van der Veen

Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen
Jonneke Bolhaar en Daniel van Vuuren (beide CPB)
Samenvatting:
De arbeidsparticipatie van oudere werknemers neemt toe, evenals de effectieve pensioenleeftijd. De overgang van voltijd arbeidsparticipatie naar volledige uittreding uit de arbeidsmarkt kan op verschillende manieren gebeuren. Een van deze manieren, die in populariteit toeneemt, is een deeltijdpensioen. Deeltijdpensioen houdt in dat het aantal gewerkte uren per week wordt verlaagd als een tussentijdse stap naar volledige uittreding uit de arbeidsmarkt. Flexibele pensioenregelingen die de mogelijkheid bieden tot gedeeltelijke inning van toegezegde pensioenrechten, worden echter nauwelijks gebruikt. Wat is het toekomstperspectief van deze flexibele pensioenregelingen die de mogelijkheid bieden tot gedeeltelijke opname van toegezegde pensioenrechten?

Inkomens- en Vermogensafhankelijke eigen bijdragen in de ouderenzorg: een levensloopperspectief
Arjen Hussem (PGGM), Harry ter Rele (CPB) en Bram Wouterse (CPB)
Samenvatting:
Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdragen in de langdurige zorg: een levensloopperspectief In Nederland betalen mensen die gebruik maken van langdurige ouderenzorg een eigen bijdrage die afhangt van het inkomen en vermogen. Die vermogensafhankelijkheid staat ter discussie: sommige partijen pleiten voor afschaffing ervan, terwijl andere partijen juist pleiten voor het zwaarder meetellen van vermogen. Wij brengen de argumenten voor en tegen verhoging van de vermogensbijtelling kwalitatief in kaart. Ook brengen we kwantitatief de herverdelingseffecten in beeld tussen inkomensklassen, generaties en zorggebruikgroepen. Bij het oprekken van de grenzen kan op termijn tot circa de helft van de kosten van de ouderenzorg gefinancierd worden uit eigen bijdragen.

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners