Werkgroep Persoonlijk advies en pensioenopbouw

Op 19 september wordt er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij Robeco in Rotterdam over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst worden twee papers in wording gepresenteerd. Er zal voldoende ruimte zijn per presentatie voor vragen en discussie vanuit de zaal. Zie hieronder meer informatie over deze papers.

Acceptatie van persoonlijk pensioen beleggingsadvies
Lieke Kools, Marike Knoef (beiden Leiden Uni) en Jochem de Bresser (TiU)
Onderzoek van De Bresser en Knoef (2015) gebaseerd op data uit januari 2008, voor de crisis, laat zien dat 26% van de mensen met behulp van de eerste drie pensioenpijlers en vrije besparingen niet aan zijn of haar minimale pensioenwensen kan voldoen.
Met behulp van nieuwe data gaan we na in hoeverre mensen hun beoogde pensioenuitgaven bijgesteld hebben als gevolg van de crisis en de sombere berichten in de media. Hoe verhoudt dat zich tot de daling in de vermogens? Hebben mensen nog steeds een tekort? Welke mensen hebben een tekort? Bijna de helft van de respondenten met een tekort ten opzichte van hun beoogde bestedingsbehoefte, ziet dit niet aankomen.

Acceptatie van persoonlijk pensioen beleggingsadvies
Benedict Dellaert, Bas Donkers en Carlos Lourenco (allen EUR)
Dit paper verkent de literatuur over adviesacceptatie en verkent welke componenten bepalen of individuen bereid zijn om beleggingsadvies door gepersonaliseerde online pensioeninformatiesystemen te accepteren. Drie belangrijke mechanismen dienen als leidraad voor onze review van gedragseffecten bij het accepteren van persoonlijk advies : ( i ) in het algemeen zullen veel individuen de kwaliteit van het advies niet herkennen en zal de waarde van het advies onzeker zijn voor de ontvanger; ( ii ) afhankelijk van de voorkeuren van individuen kan acceptatie verschillen afhankelijk van de aanbieder van het advies (bijv. pensioenfonds of onafhankelijke tussenpersoon) ; en (iii) de acceptie van  individuen van aanbevelingen zal waarschijnlijk verschille afhankelijk van hun persoonlijke kenmerken (bijv. financiële vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken).

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners