Pension awareness, moral hazard in Dutch housholds & the impact of back pain on labor participation

On Friday 15 June, Netspar will host a taskforce regarding the above mentioned subject at the DNB. More information on the program and paper can be found after this.

Raising pension awareness through letters and social media: What works for Whom? Evidence from a randomized and quasi experiment
Marike Knoef, Jim Been, Marijke van Putten

Abstract:
This paper analyzes the effectiveness of an informative letter versus a Facebook-ad and the effectiveness of positive and negative framing to raise pension awareness. Pension awareness is measured by 1) knowledge of the Dutch pension system, and 2) actions undertaken to gain information regarding the personal financial situation. To identify the causal effect of a letter, we rely on a randomized field experiment using a survey administered to a representative sample of about 4,000 individuals in the Netherlands. Randomization takes place in 1) receiving a letter with information regarding the pension system and detailed information on where to find information about the personal situation and 2) the framing (e.g. positive or negative wording) of the letter. To identify causal effects of a Facebook-ad with the same content, we use an Instrumental Variables approach using self-reported time spent on Facebook as an instrument. This quasi-experimental approach bypasses ethical issues with experiments on social media platforms. We find a strong effect to login of the Facebook-ad. An informative letter is less effective in stimulating logging in, but a negatively framed letter does raise the knowledge of the pension system.

Till debt do us part: Divorces, economic outcomes and test of moral hazard
Mauro Mastrogiacomo

Abstract:
We investigate the evolution of several life-cycle outcomes, such as labor participation, wealth, and pension entitlements, before and after divorces. We show remarkable changes in all these variables when the life-cycle is organized not along age, but along the time to and from divorce.

Our data also allow a test of moral hazard. After deriving the appropriate optimality conditions, we show a significant effect of the Dutch mortgage insurance on negative home equity, on the chance to strategically divorce. We exploit a regression discontinuity design as this insurance is only available for properties below a legislated threshold, while negative home equity became common only after 2009. We show that observationally similar couples above the thresholds experienced significantly less often a divorce, relatively to couples below the threshold, after the onset of the crisis.

Groningen Spine Cohort: Lange termijn impact van rugpijn op arbeidsparticipatie en uitstroomroutes uit werk
Michiel Reneman

(in Dutch)
De gemiddelde pensioensleeftijd van werkende Nederlanders is het afgelopen decennium snel toegenomen en zal de komende jaren verder stijgen door de verhoging van de AOW-leeftijd. Het is echter de vraag of de gezondheidstoestand van de oudere werknemer de gewenste “participatie” toe zal laten. Voorts is het evident dat de arbeidsparticipatiegraad van werkenden met gezondheidsproblemen nog sterk achter blijft. Chronische rugpijn is een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen en geeft hoge maatschappelijke kosten door ziekteverzuim, een verlies aan arbeidsproductiviteit en hoge medische kosten. Het is de verwachting dat deze kosten verder zullen toenemen.

In juli 2015 is het Wervelkolom Centrum UMCG, een uniek samenwerkingsverband gestart met een longitudinaal prospectief cohort onderzoek bij 1500 patiënten met rugpijn; het Groningen Spine Cohort (GSC). Gedurende tenminste 10 jaar zullen patiënten, behandeld in het Wervelkolom Centrum, gevolgd worden; naar schatting bereikt het merendeel gedurende deze periode de pensioengerechtigde leeftijd. In deze 10 jaar worden het beloop van klachten, kwaliteit van leven, en beperkingen in kaart gebracht. Ook zal inzicht worden verkregen in zorgconsumptie bij verschillende zorgaanbieders en in de ontvangen adviezen van professionals, leidinggevenden en naasten. Tot slot is er uitgebreid aandacht voor verlies in productiviteit en het effect hiervan op arbeidsparticipatie.

Het GSC vormt de basis van een innovatief onderzoeksprogramma waarin vanuit een interdisciplinaire benadering inzicht wordt verkregen in de impact van rugpijn op arbeidsdeelname en uitstroomroutes uit werk. Het onderzoeksprogramma geeft daarnaast inzicht in de effecten van zorginterventies, met betrekking tot de behandeling van rugpijn, op arbeidsuitkomsten, gezondheid, welbevinden en gezondheidsuitgaven, en biedt aangrijpingspunten voor interventies en beleidsmaatregelen om de arbeidsparticipatiegraad van werkenden met gezondheidsproblemen te verhogen. Het GSC draagt bij aan het UMCG brede thema Healthy Ageing, in het bijzonder door het streven naar ‘Meer gezonde en productieve jaren’.

Expertise vanuit de revalidatiegeneeskunde, sociale geneeskunde en economie wordt gebundeld, en er wordt nauw samengewerkt met zorg- en inkomensverzekeraars. Door het combineren van verzamelde patiëntgegevens met grote longitudinale studies – waaronder het Sociaal Statistisch Bestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Lifelines, een grootschalig langdurig gezondheidsonderzoek in Noord-Nederland onder leiding van het UMCG – ontstaat de unieke mogelijkheid om interdisciplinaire modellen empirisch te toetsen.

De presentatie is bedoeld om samenwerkingsmogelijkheden met Netspar deelnemers te exploreren. Deze samenwerking biedt kansen om relevante vragen te beantwoorden die anders, vanwege de uniciteit van het GSC,  onbeantwoord blijven

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners