Ouderen op de arbeidsmarkt: duurzame inzetbaarheid en uittreding

Op 28 maart 2014 organiseerde Netspar een evenement met als titel: Ouderen op de arbeidsmarkt. Het beleid zet vol in op het langer doorwerken en later uittreden van ouderen. De vraag is evenwel onder welke voorwaarden mensen actief en gezond kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Is er eigenlijk wel sprake van een arbeidsmarkt voor ouderen? Wat werkt en wat werkt niet? Op deze conferentie presenteerden Netspar-onderzoekers een breed scala van onderzoeksbevindingen met betrekking tot de arbeidsparticipatie van ouderen: de verhouding tussen loon en productiviteit, de rol van scholing en HR-beleid, de mogelijkheden en effecten van graduele uittreding, de invloed van sociale normen op uittreding enzovoort. Vervolgens reageerden referenten uit de praktijk op de presentaties.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners