Online After Lunch Taskforce Meeting: Shades of labor – Motives of older adults to participate in productive activities

Taskforce Day Goes Digital: New Retirement Research Presented in Online After Lunch Taskforce Meetings

From May 25 through June 8, Netspar presented a series of Online After Lunch Taskforce Meetings in which researchers outlined their latest retirement research and then received feedback and answered questions. It is just another way we brought science, academics, and professional practice closer together.

Sonja Wendel (Erasmus Universiteit Rotterdam) presented the research she has done with Benedict Dellaert (Erasmus Universiteit Rotterdam) during the Online After Lunch Taskforce Meeting on 4 June 2020.

In dit artikel onderzoeken wij de motieven van ouderen om deel te nemen aan verschillende vormen van productieve activiteiten (d.w.z. zowel betaalde als onbetaalde activiteiten die waarde genereren voor anderen). Hiertoe zijn interviews gehouden en enquêtegegevens verzameld bij 970 oudere volwassenen in Nederland in de leeftijd van 55 tot 85. De resultaten laten zien dat oudere volwassenen in Nederland aan een grote diversiteit van productieve activiteiten deelnemen. Onze analyse toont verder aan dat er vier belangrijke motieven zijn voor ouderen om productief te zijn: financieel, sociaal, altruïstisch (‘generativity’) en persoonlijk zelf-beeld.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners