Online After Lunch Taskforce Meeting: Part-time pension: perceived obstacles for employees and employers

From September 14 through October 06, Netspar presented a series of Online After Lunch Taskforce Meetings in which researchers outlined their latest retirement research and then received feedback and answered questions. It is just another way we brought science, academics, and professional practice closer together.

Hanna van Solinge (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW)) presented the research she conducts with Harry van Dalen (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) & Tilburg University) en Kène Henkens (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW), UMCG Groningen, & Universiteit van Amsterdam) during the Online After Lunch Taskforce Meeting on 06 October 2020. This was a Dutch-speaking event.

Deeltijdpensioen wordt gezien als een veelbelovend instrument om langer doorwerken voor meer mensen mogelijk te maken. Er wordt echter relatief weinig gebruik van gemaakt. In deze lunchbijeenkomst presenteren we onderzoek naar de belangstelling om van deeltijdpensionering gebruik te maken en de belemmeringen die daarbij een rol spelen. We beperken ons daarbij niet tot het perspectief van de werknemer – wat ziet hij/zij als de belangrijkste obstakels voor deelname aan deeltijdpensioen – maar gaan ook na hoe werkgevers aankijken tegen deeltijdpensioen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners