Online After Lunch Taskforce Meeting: Mortality probability modeling

From September 14 through October 06, Netspar presented a series of Online After Lunch Taskforce Meetings in which researchers outlined their latest retirement research and then received feedback and answered questions. It is just another way we brought science, academics, and professional practice closer together.

Pieter van Baal (Erasmus School of Health Policy & Management) presented the research he started in June 2020 with Bram Wouterse and Frederique Ram (Erasmus School of Health Policy & Management) during the Online After Lunch Taskforce Meeting on 22 September 2020. This was a Dutch-speaking event.

De Covid-19 heeft vooral onder ouderen een grote impact op de sterfte in Nederland. Echter, de gevolgen voor de levensverwachting zijn minder duidelijk omdat a) er veel onduidelijkheid is over de rol  van risicofactoren en co-morbiditeit in relatie tot Covid-19 sterfte b) veel zorg is gemeden en stilgelegd wat mogelijk een effect heeft op sterfte aan andere doodsoorzaken c) er weinig bekend is over de lange termijn invloed van Covid-19 op sterftekansen. In deze presentatie laten we in diverse scenario analyses op  basis van simulatiemodellen de mogelijke gevolgen van Covid-19 voor de levensverwachting zien.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
View all partners