Online After Lunch Taskforce Meeting: Financiële gevolgen van verweduwing: Evidentie van een versobering van de publieke nabestaandenuitkering in Nederland

Taskforce Day Goes Digital: New Retirement Research Presented in Online After Lunch Taskforce Meetings

From May 25 through June 8, Netspar presented a series of Online After Lunch Taskforce Meetings in which researchers outlined their latest retirement research and then received feedback and answered questions. It is just another way we brought science, academics, and professional practice closer together.

Raun van Ooijen (Rijksuniversiteit Groningen), Jeroen van der Vaart (Rijksuniversiteit Groningen) en Rob Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) presented  their research during the Online After Lunch Taskforce Meeting on 2 June 2020.

De afgelopen jaren is de publieke nabestaandenuitkering (ANW) bij verweduwing voor de AOW-leeftijd sterk versoberd. Deze regeling was minder nodig door de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen en de mogelijkheid om te verzekeren tegen inkomensverlies, bijvoorbeeld via een nabestaandenpensioenregeling of levensverzekering. Inmiddels staat de noodzaak van de publieke regeling verder ter discussie i.v.m. de uitwerking van het pensioenakkoord.

Deze studie onderzoekt het effect van het overlijden van de partner op de inkomenspositie van nabestaanden, voor-en-ná de AOW-leeftijd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van unieke registerdata over een periode van bijna drie decennia. Vragen die hierbij centraal staan luiden:

  • Hoe groot is de inkomensterugval bij verweduwing voor verschillende groepen mensen (inkomen, geslacht, hebben van minderjarige kinderen, leeftijd)?
  • In hoeverre zijn mensen in staat om de inkomensterugval op te vangen, bijvoorbeeld via arbeidsparticipatie of nabestaandenpensioenregelingen?
  • Wat zijn de inkomens- en gedragseffecten van de versobering van nabestaandenuitkeringen als gevolg van de invoering van de Algemene Nabestaandenwet in 1996, en wat kunnen we hiervan leren?
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners